Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL

MIJN SCHOOL

GROEPEN

PEUTERSPEELZAAL

1/2 A 1/2 B 3 45 6 7 8

De r.k. Josefschool organiseert nog een groot aantal activiteiten buiten het normale directe onderwijsproces om. Verscheidene commissies bereiden deze activiteiten voor. De contactpersoon van deze commissies is altijd een leerkracht, omdat de eindverantwoordelijkheid te allen tijde bij de schoolleiding ligt.

Kunst en Cultuur

Schoolreis
Sinterklaas
Carnaval
Afscheid groep 8
Kerstmis
Sportdag
Grote Josefschool Gebeuren
Pasen


Kunst en Cultuur
Wij proberen op onze school met gebruikmaking van de daarvoor beschikbare middelen de kinderen kennis te laten maken met de verschillende culturele aspecten. Voor de te onderscheiden leeftijdsgroepen worden aangepaste evenementen uitgezocht. De brede school in Culemborg biedt veel activiteiten aan waar wij aan deelnemen.


Binnen het kader van ons (geschiedenis)onderwijs willen we het historisch besef, kunst- en cultuurbeleving en het bezoek aan musea aan de hand van specifieke onderwerpen in zijn algemeenheid stimuleren. De kinderen van de bovenbouw brengen een bezoek aan het museum; het Rijksmuseum ( groep 7) en het Anne Frankhuis (groep 8) in onze (culturele) hoofdstad Amsterdam.


Sinterklaas
Sinterklaas bezoekt op 4 of 5 december de Josefschool. Hij wordt hierbij warm onthaald en bezoekt daarbij de kleuters en groep 3 en 4. Sinterklaas vindt dat de oudere kinderen groot genoeg zijn om zelf een cadeautje te kopen voor elkaar. Ook hier komt de Sint even kijken hoe gezellig het kan zijn.

Kerstmis
De kerstviering wordt vooraf gegaan door het Adventproject. Tijdens dit project zijn er twee gezamenlijke bijeenkomsten. De kerstviering wordt door alle groepen voorbereid, hetzij door een kerstspel, kerstmusical of kerstbijeenkomst. De uitvoeringen vinden 's avonds plaats in het bijzijn van de ouders. Aansluitend is er een gezamenlijke maaltijd voor iedere groep afzonderlijk in het eigen lokaal.

Pasen
De paasviering komt ook ieder jaar terug. In de groep wordt dit voorbereid door middel van religieuze verhalen, het maken van een spaarpot, het zingen en het maken van Paasversieringen. Tijdens Palmpasen wordt er door een aantal kinderen en ouders/leerkrachten de bejaarden bezocht van de 'Kuilenburg'.. De kinderen nemen mandjes met fruit en 'Palmpasenstokken' mee. Het Paasproject wordt afgesloten op Witte Donderdag. Deze dag wordt er een gezamenlijke lunch gehouden in de groep.
Carnaval
De Josefschool heeft sinds 1978 een eigen carnavalsvereniging: 'De Joseflappen'. Elk jaar kiezen de kinderen van groep  7 en 8 hun eigen Prins of Prinses. Een week voor Carnaval wordt deze Prins of Prinses tijdens de proclamatie bekend gemaakt. Ook zorgen de dansmariekes voor een vrolijk optreden. Vrijdags voor Carnaval vieren we feest met alle kinderen. Ook familie en oud-leerlingen zijn op dit feest welkom.

Sportdag
Jaarlijks houden we voor de groepen 1 t/m 3 een spelletjesdag. De kinderen spelen onder leiding van ouders en leerkrachten diverse spelletjes rondom school. Dezelfde dag is er voor de leerlingen van groep 4 t/m 8 de sportdag. Deze leerlingen spelen op een sportlocatie, naar het zeskampidee, diverse spellen. Ook dit gebeurt onder begeleiding van ouders en leerkrachten. 

Schoolreis
Alle kinderen van onze school gaan éénmaal per jaar op schoolreis. De jongste kinderen gaan met de bus naar een nabijgelegen speeltuin. De groepen 3 t/m 7 gaan dezelfde dag ook op reis, naar een geschikt en aantrekkelijk reisdoel. De oudste leerlingen gaan ter afsluiting van de basisschool drie dagen op kamp. Deze dagen worden gevuld met excursies en spel. 

Afscheid groep 8
De laatste maanden van het schooljaar staan in het teken van het afscheid van de basisschool. Op de afscheidsavond voeren de kinderen een musical op. Bij de uitvoering worden ouders, en indien mogelijk, ook andere familieleden uitgenodigd. Vaak heeft het programma van deze avond nog een verassing in petto.

Het Grote Josefschool Gebeuren
Het jaarlijkse Grote-Josefschool-Gebeuren is inmiddels een traditie geworden. Enkele ouders beginnen al maanden van tevoren met de voorbereiding om er dan uiteindelijk de dag zelf, met zo’n twintig à vijfentwintig medewerkers, een grote happening van te maken. Een ieder die bij de school betrokken is, verleent op een bepaalde manier zijn medewerking aan deze feestdag door: het meebrengen van oude spullen, het beschikbaar stellen van prijzen, het bakken van cake of taart, het helpen bij de organisatie, of door gewoon de dag zelf te bezoeken. Het doel van dit Grote-Josefschool-Gebeuren is geld bijeen te brengen voor de oudervereniging. Op deze wijze zijn in het verleden dingen gekocht als computers, extra materiaal bij methoden, schoolpolo’s en buitenspeelmateriaal. Kortom, een buitenschoolse activiteit waar de hele school vruchten van plukt. Daarnaast wordt 25% van de opbrengst aan een goed doel geschonken.

Dit jaar is het schoolfeest op 4 oktober 2019 vanaf 16:30 uur.