Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL

MIJN SCHOOL

GROEPEN

PEUTERSPEELZAAL

1/2 A 1/2 B 3 45 6 7 8

Gedurende de 8 jaren dat uw kind bij ons op school is, houden we alle vorderingen en ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten. Hiervoor gebruiken we de toetsen die bij de methode horen en hebben we gekozen om gebruik te maken van de toetsen van het CITO Leerlingvolgsysteem. Soms is extra zorg voor uw kind nodig. Op onze school zijn twee Intern Begeleiders (IB’ers), Deze houden, samen met de leerkrachten, de extra zorg in de gaten.

Kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben kunnen daarvoor extra ondersteuning krijgen van hun eigen leerkracht. Als er meer ondersteuning nodig is wordt er gekeken of de remedial teacher (RT’er) deze kan bieden of dat er hulp van het samenwerkingsverband BePO (Betuws Primair Passend Onderwijs) kan worden aangevraagd.

Kinderen die meer aankunnen bieden wij op onze school diverse uitdagende activiteiten, zoals het werken met de Pittige Plustorens in onze eigen plusklas, verdieping en/of verrijking van de lesstof en mogelijk het compacten (verminderen) van de leerstof. Sinds kort is er ook een voorziening gestart, vanuit ons samenwerkingsverband BePO, voor alle excellente leerlingen in het primair onderwijs in Culemborg; een pilot plusklas voor excellente leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8.

Daarnaast houden we onze kinderen sociaal-emotioneel goed in de gaten en kunnen de kinderen, waar nodig, verder helpen met o.a. een sociale vaardigheidstraining.

Meer informatie over onze zorg leest u in de schoolgids.

Dit jaar is het schoolfeest op 4 oktober 2019 vanaf 16:30 uur.