Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL

MIJN SCHOOL

GROEPEN

PEUTERSPEELZAAL

1/2 A 1/2 B 3 45 6 7 8

Notulen MR-vergaderingen
27 maart 2019

29 januari 2019

11 september 2018
12 juni 2018
10 april 2018
15 februari 2018
23 november 2017
20 september 2017
 

 Wat doet de MR en waar staan we voor?

U vindt het ​hier in een korte PowerPoint presentatie.

Huidige Samenstelling schooljaar 2018-2019
Dhr. Paul Winkel
leerkracht groep 4        
Mevr. Carola Helmond
leerkracht groep 3
Mevr. Anne Holtkamp
leerkracht groep 7

Dhr. Ruud Bartholomeus
vader Elise (groep 3)

Mevr. Miranda van Dillen
moeder Fenna (groep 3)

Mevr. Claudia Dekkers
moeder Mathijs (groep 6
en Jasper (groep 3)