Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL

MIJN SCHOOL

GROEPEN

PEUTERSPEELZAAL

1/2 A 1/2 B 3 45 6 7 8

Notulen MR-vergaderingen
27 maart 2019

29 januari 2019

 

Wat doet de MR en waar staan we voor?

U vindt het ​hier in een korte PowerPoint presentatie.

Huidige Samenstelling schooljaar 2018-2019
Dhr. Paul Winkel
leerkracht groep 4        
Mevr. Carola Helmond
leerkracht groep 3

Dhr. Ruud Bartholomeus
vader Elise (groep 3)

Mevr. Miranda van Dillen
moeder Fenna (groep 4)

Mevr. Claudia Dekkers
moeder Mathijs (groep 7)
en Jasper (groep 4)

Dit jaar is het schoolfeest op 4 oktober 2019 vanaf 16:30 uur.