Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL

MIJN SCHOOL

GROEPEN

PEUTERSPEELZAAL

1/2 A 1/2 B 3 45 6 7 8

Even voorstellen: de ouderraad (OR)

Op de foto de ouderraad (OR) voor het schooljaar 2017-2018.

 

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep betrokken en enthousiaste ouders die bijdraagt aan de ontwikkeling en organisatie van de verschillende activiteiten van de Josefschool. Deze ouders vertegenwoordigen de groep van (één van) hun kind(eren).

Alle ouders die een kind hebben op de Josefschool zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging, de ouderraad afgekort OR, bestaat uit (het liefst minimaal) twee vertegenwoordigers van iedere groep van de Josefschool.

Het dagelijks bestuur van de OR bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Dit jaar worden deze functies bekleed door respectievelijk Jobbine Staal, Marije Elshout en Ireen Mast.

 

Gedurende het schooljaar organiseert de Josefschool allerlei activiteiten voor de leerlingen. Van het Sinterklaas- en Kerstfeest tot de Avondvierdaagse en het Schoolreisje. De ouderbijdrage die aan het begin van het schooljaar betaald wordt maakt deze activiteiten mogelijk. De leerkrachten geven de activiteiten samen met de OR vorm. Per activiteit wordt een commissie gevormd waar 1 of 2 leerkrachten en een aantal leden zitting in nemen. In de voorbereiding van de activiteit komen zij een aantal keren bij elkaar en worden de taken verdeeld. Vaak zijn de leden ook bij de activiteit aanwezig, maar dat hoeft niet.

De OR vergadert vijf keer per jaar. Dit schooljaar hebben we de eerste vergadering al gehad. De komende vergaderingen zijn op dinsdag 28 november, dinsdag 6 februari, donderdag 24 mei en dinsdag 26 juni om 20.00u. Bij deze vergaderingen is altijd de directeur aanwezig en meestal ook een aantal leerkrachten. Naast een terugblik en vooruitblik op de activiteiten, worden ook andere zaken besproken. Denk dan aan praktische en actuele zaken zoals aanpassingen aan het schoolplein, het overblijven, maar ook manieren om meer hulpouders te vinden. Wanneer leden bepaalde zaken willen bespreken worden ze op de agenda geplaatst.

 

De OR wil alle groepen zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Mocht je vragen hebben of wil je zaken bespreekbaar maken, aarzel dan niet om de leden die de groep(en) van jouw kind(eren) vertegenwoordigen te benaderen.

Daarnaast is ons doel om, in samenwerking met het team van leerkrachten, de leerlingen een jaar vol met leuke, gezellige en mooie activiteiten te bieden. Wij hopen dat je ons hier af en toe een handje bij wilt helpen door je op te geven als hulpouder. Je hoort van ons!