Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL

MIJN SCHOOL

GROEPEN

PEUTERSPEELZAAL

1/2 A 1/2 B 3 45 6 7 8

De mogelijkheid bestaat uw kind tijdens de middagpauze op school te laten blijven. U dient uiteraard zelf voor eten en drinken te zorgen. Tijdens het overblijven is er toezicht door ouders. Eén van de hulpouders is elke dag aanwezig, bewaakt de regels, houdt de overblijfkaarten bij en coördineert het overblijven. Zij wordt door meerdere ouders bijgestaan. Op deze wijze proberen we voor de kinderen continuïteit in de begeleiding van het overblijven te bewerkstelligen.

De vergoeding voor het overblijven dient vooraf te worden voldaan. U kunt daarvoor een kaart kopen en het geld overmaken via uw bankrekening.

Het rekeningnummer van de oudervereniging is NL51RABO0110493001

De omschrijving moet zijn:

Overblijf + naam van uw kind + groep van uw kind

Bijvoorbeeld: overblijf –Sem Massa- groep 1
10x = € 17,-
20x = € 28,-
30x = € 33,-
55x = € 50,-
De kaart blijft op school en is gedurende de hele basisschoolperiode geldig. U krijgt bericht wanneer een kaart bijna vol is, zodat u tijdig een nieuwe kaart kunt kopen. Incidenteel kan €2.- contant per keer worden betaald.

De maaltijd wordt gezamenlijk in de gemeenschapsruimte gebruikt. Hierbij worden de volgende algemene regels gehanteerd:
- voor en na de maaltijd stilte voor gebed.
- samen aan tafel en aan tafel blijven totdat bijna iedereen klaar is.
- na het eten ruimt iedereen zijn eigen spullen op.

- in iedere groep helpen 2 kinderen met vegen en schoonmaken van de tafels

- er mag niet gerend worden binnen school.

- een heel klein snoepje voor uw eigen kind mag.