Welkom!

Op deze pagina's vindt u meer informatie over Peuterspeelzaal de Springplank.

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar, spelenderwijs leren

De peuterspeelzaal is een ideale plek voor uw kind om andere kinderen te ontmoeten. Ze kunnen samen spelen en spelenderwijs basisvaardigheden aanleren. 

VVE programma: Leren spelen, spelend leren!

Op onze peuterspeelzaal wordt gewerkt met het Voor- en Vroegschoolse Educatie programma 'Piramide' gewerkt. Uw kind leert spelenderwijs en er is veel aandacht voor taalontwikkeling en sociale vaardigheden.

Doorlopende leerlijn

Onze peuterspeelzaal werkt samen met ouders/verzorgers en basisscholen aan een doorlopende ontwikkelingslijn voor het kind. Door te werken met het VVE programma wordt hier invulling aan gegeven. Als kinderen daarnaast de overstap maken naar de basisschool, dan ontvangt de school een overdrachtsformulier van ons welke door de mentor van het kind is ingevuld.

Onder de knop in het bovenstaande menu kunt u verder kijken.

 

SKOR-kantoor 

Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl

OUDERPORTAAL

MIJN SCHOOL

GROEPEN

PEUTERSPEELZAAL

1/2 A 1/2 B 3 45 6 7 8

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl