Zoeken

OUDERPORTAAL

MIJN SCHOOL

GROEPEN

PEUTERSPEELZAAL

1/2 A 1/2 B 3 44/5 5 6 7 8

Na de alles verwoestende brand van 6 mei 1998 is er op dezelfde plek een geheel nieuwe school gebouwd die begin 2000 is betrokken. Het moderne schoolgebouw staat op een fraaie plek langs een van de oude stadsgrachten in het historisch centrum.


Het aantal medewerkers is nu 20, te weten: de directeur, 14 groepsleerkrachten, een intern begeleider, twee remedial teachers, een administratief medewerkster en een coördinator overblijven.In de eerste helft van 2012 is de Josefschool uitgebreid met twee lokalen en nevenruimten. Ook hebben we een eigen inpandige peuterspeelzaal.